हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

यदि तपाईंलाई बिद्यालयको बारेमा कुनै पनि कुराहरु सोधपुछ गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रिपय हामीलाई तलको खाली बक्समा तपाईंको विवरणहरु भरेर पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई सिधै दायाँ पट्टि रहेको सम्पर्क ठेगानामा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ |

Contact Address:


Company Name:  Shukla Mavi School
Regd No.:  380250009
Website Name:  http://shuklamavi.edu.np/
E-mail:  shuklamavi2037@gmail.com
Contact:  +977- 9856060729
Address:  Rishing Rural Municipality-1, Beltar, Tanahun
Facebook:  www.facebook.com/shuklamavi